.
Kinderwens
dinsdag 27 april 2021

Bv-mama's steunen vzw Kinderwens

Deze bv's scharen zich achter dit initiatief.

Afgelopen zondag lanceerde VZW Kinderwens ExpertiseNetwerk en zorgpartners huis van het kind Zemst, Aarschot, Genk en opvoedingswinkel Oostende met steun van enkele bekende jonge mama’s een unieke Vlaamse campagne om het taboe rond perinatale mentale klachten te doorbreken.

Linde Merckpoel, Erika Van Tielen, Maartje Van Neygen en Dina Tersago twijfelden geen seconde om hun steentje bij te dragen aan deze Vlaamse broodnodige campagne.

Uit recent onderzoek van Ceulemans e.a. KULeuven uitgevoerd bij meer dan 5000 vrouwen in de eerste coronacrisis blijkt dat het aantal vrouwen dat mentale problemen ondervindt tijdens de coronacrisis stijgt van twintig naar vijftig procent. Dat betekent dat één op twee (toekomstige) mama’s angstig of depressief is. Tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar steeg dat aantal tot liefst vijftig procent. De pandemie en bijbehorende quarantainemaatregelen bleken zwaar te wegen op de verschillende levensdomeinen.

Omdat angstklachten goed te behandelen zijn is tijdige detectie en een goede preventie alles in onze maatschappij. Daarom ontwikkelde Shanti Van Genechten, vroedvrouw en directeur van Kinderwens ExpertiseNetwerk VZW, een uniek 9 maanden durend pilootproject onder de noemer ‘van roze naar broze wolk’ en dat deed zij samen met verschillende belangrijke Vlaamse zorgpartners uit het veld.


“Via een proefproject zullen we een uniek online hulpverleningsplatform uitrollen voor de toch wel kwetsbare doelgroep van zwangere en pas bevallen ouders. We willen hen op weg helpen, een eerste professioneel klankbord en een wegwijzer bieden daar waar nodig. Hoewel verschillende actoren al ontzettend veel inspanningen leveren om richtlijnen en zorgpaden te ontwikkelen rondom het perinataal mentaal welzijn en samen te werken, is het zorglandschap op dit moment nog té hard versnipperd en de drempel naar hulp vaak nog veel te hoog, alsook de wachtlijsten naar gespecialiseerde hulp vaak ook te lang én het tekort aan opleiding is ook nog groot. Om deze reden willen we op vraag van de ouders alvast een eigen antwoord bieden om tegemoet te komen aan hun noden, hopen we goed en vlot te kunnen samenwerken met bestaande actoren en zien we onszelf eerder als aanvullende zorg op het bestaande aanbod”, aldus initiatiefneemster Shanti Van Genechten.

Meer info op www.kinderwens.org

Download onze app voor Android of iOS