You are here

copyright-disclaimer

Disclaimer voor bezoekers Showbizz-Site
Copyright © 2005-2019 Showbizz-Site

Administratieve info:
Showbizz-Site - De Smedt Peter - Violetstraat 40, 2260 Westerlo - BTW BE 0675.681.313 - RPR Turnhout

Artikel 1: Voorwerp
Elke bezoeker van de Showbizz-Site gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals deze hieronder zijn beschreven. De website is een initiatief van Peter De Smedt en werd gemaakt door het bedrijf Gemango.com. Beiden hebben de grootste zorg besteed aan de uitbouw van de website die je via onder andere www.showbizzsite.be kan bereiken. Via de website worden diensten aangeboden die niet noodzakelijk allemaal eigendom zijn van De Showbizz-Site of Gemango. Zo krijgen onder andere adverteerders de kans om links te plaatsen naar hun website. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de links en of inhoud van de desbetreffende websites.
De Showbizz-Site heeft op gelijk wel ogenblik het recht om deze overeenkomst éénzijdig aan te passen indien dit noodzakelijk is om de goede werking en of de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Bezoekers van de Showbizz-Site kunnen op geen enkele manier een schadevergoeding krijgen wanneer de bezoeker ongemakken ervaart door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een virus of het niet bereikbaar zijn van de website. De Showbizz-Site is een gratis website, u kan deze zo vaak als u wil consulteren zonder dat u daarvoor één cent dient te betalen.

Artikel 2: Content
Hoewel wij de grootste zorg besteden aan de inhodu van de website, kunnen er steeds fouten opduiken. Wij informeren onze bezoekers wat niet noodzakelijk betekent dat ieder bericht dat wij publiceren 100% waarheidsgetrouw is. In de mate van het mogelijke zal onze redactie nieuws dubbelchecken maar we zijn daarvan afhankelijk van managers, artiesten, bekende gezichten en of persdiensten.

De content op deze website is eigendom van de Showbizz-Site of van de leveranciers van deze content. De berichten mogen niet noodzakelijk zomaar overgenomen worden, ook niet met bronvermelding. Deze regel is ook geldig voor de duizenden foto's die op de website terug te vinden zijn. De eigendom van het copyright ligt bij de eigenaar van het materiaal. Overtreding op de auteursrechten kan leiden tot een schadevergoeding. Hiervoor zullen wij in eerste instantie organisaties die gespecialiseerd zijn in auteursrechten consulteren. Indien iemand hardleers blijft, zullen wij een officiële klacht indienen en het nodige doen om te overtreding stop te zetten.

Bezoekers die zelf content aanleveren geven toestemming voor het gebruik van teksten en of foto's op de Showbizz-Site maar ook op websites waarmee de Showbizz-Site een samenwerking heeft. Een bezoeker levert onder geen beding teksten aan die niet zelf geschreven zijn. Idem dito voor foto's. Indien de auteur van het oorspronkelijke bericht of foto bij ons aanklopt, zal de klacht doorgestuurd worden aan de contentleverancier.

Artikel 3: persoonlijke gegevens
De Showbizz-Site hecht veel belang aan de privacy van de bezoekers. Toch kunnen ook wij niet om cookies heen. Deze zijn nodig om de goede werking van de website te verzekeren en of om fouten te detecteren. Ook via onder andere Google Analytics en de CIM worden cookies geplaatst. Deze zijn niet schadelijk en vormen geen gevaar voor uw privacy.

Via de Showbizz-Site kan je deelnemen aan internactieve toepassingen. Hiervoor kan je een account aanmaken op de website. Met die account kan je onder andere deelnemen aan wedstrijden of je inschrijven voor onze gratis nieuwsbrieven. Daarvoor kan u zich op gelijk welk ogenblik uitschrijven. Als geregistreerd bezoeker kan u ook reageren op berichten en de interactiviteit tussen de bezoekers vergroten.

De persoonlijke gegevens die wij van u vragen (naam, adres, geboortedatum, ....) worden netjes bewaard in het bestand van de Showbizz-Site. U kan deze gegevens op gelijk welk moment wijzigen en of verwijderen. Dat laatste heeft wel tot gevolg dat u niet langer nieuwsbrieven kan ontvangen en of deelnemen aan onze interactieve toepassingen. U kan uw persoonlijke gegevens online raadplegen zonder tussenkomst van de verantwoordeljke van deze website.
Artikel 4: Betwistingen
Mocht u zich op de één of andere manier storen aan iets, dan staan wij open voor dialoog. Wij kunnen een snelle reactie niet garanderen maar doen wel ons best om iedere vorm van nuttige correspondentie vlot te beantwoorden. Eventuele geschillen zullen betwist worden via de rechtbank van Turnhout.

Artikel 5: Wedstrijden

Via de Showbizz-Site kan je deelnemen aan externe wedstrijden maar we organiseren ook zelf wedstrijden. Wanneer u aan de wedstrijd deelneemt, controleert u of uw persoonlijke gegevens (naam en volledig adres) correct en volledig zijn. Wanneer de post een prijs terug bij ons aflevert omdat de gewonnen prijs niet afgeleverd kon worden, vervalt het recht op deze prijs. Gewonnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor een andere prijs. Ook voor beschadiging bij het versturen kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
We communiceren niet over wedstrijden, noch over de correcte antwoorden. Alleen op de pagina http://www.showbizzsite.be/winnaars publiceren we de namen en woonplaats (stad/gemeente) van de winnaars; Deelname aan de wedstrijd betekent meteen ook dat u geen probleem hebt met de publicatie van uw naam en de gemeente of stad waar u woont.
Artikel 6: Waarschuwing
Telkens U een site bezoekt met dit logo

verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, ...). Deze informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be/.

Reacties:

Plaats je eigen reactie

log-in of registreer om te reageren