.
News Image

Cijfers winkel Valerie De Booser in het rood

Voor het eerst in 11 jaar rode cijfers.


Het is de tijd van het jaar dat bedrijven hun jaarrekeningen moeten publiceren en dat is ook voor Histoires de Femmes, het bedrijf van Valerie De Booser niet anders. Zij is de enige aandeelhouder van haar bedrijf en dus ook haar eigen baas. In de jaarrekening vinden we enkele opvallende cijfers. Daar waar er voor het boekjaar 2017 nog een winst van ruim 100.000 euro werd geboekt, zien we nu een bedrijfsverlies van zo'n 60.000 euro op de jaarrekening verschijnen. In het jaarverslag staat te lezen dat het verlies van het meest recente boekjaar veroorzaakt werd door tegenvallende verkoopresultaten en een hogere kost wat betreft de voorraad. Toch is er volgens het verslag geen reden tot paniek: De vennootschap beschikt echter nog steeds over voldoende reserves om deze tijdelijke situatie te overbruggen en om al haar betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Er is dan ook geen enkele reden om over te gaan naar waardering in de optiek van discontinuïteit. In gewone woorden: er is niet één reden om het faillissement aan te vragen. Het is niet omdat het gedurende één jaar minder goed gaat, dat een bedrijf of winkel meteen in slechte papieren zit. Zo is er een financiële reserve van maar liefst 300.000 euro.

En toch zal de winkel in augustus sluiten. Ondertussen zijn er koopjes te doen en kan de volledige voorraad weggewerkt worden.

Bio van Valerie De Booser

Meer Over:

Valerie De Booser