.

Oscar Willems over Spitsbroers 2: bigger, better, faster en stronger

Ook met twee linkervoeten kan je een stervoetballer neerzetten. 

Oscar Willems is één van de sterren in Spitsbroers 2. Als een acteur de uitspraak bigger, better, faster en stronger doet, dan moet het écht wel goed zijn. Oscar ging onder schroom naakt.