You are here

Seks, natuurlijk, maar vooral orde

09/11/2017 14:00-

Intieme brieven van een kritische bewonderaar.

‘Helaas, nu heb je me toch waar je me hebben wilt, waar je de hele wereld hebben wilt: ik begrijp je niet. Ik vind alle passages in je werk die op een expliciete manier met religie te maken hebben storend en overbodig.’

Rudy Kousbroek (1929-2010) en Gerard Reve (1923-2006) correspondeerden met elkaar van januari 1979 tot april 1989. Ze woonden toen allebei in Frankrijk. In deze periode schreef Kousbroek 24 brieven aan Reve en drie brieven aan Reve’s partner Joos Schafthuizen, die eveneens in deze bundel zijn opgenomen.

De atheïst Kousbroek vroeg aan de katholiek geworden Reve of zijn geloof hem werkelijk ernst was. Behalve over religie is Kousbroek ook over persoonlijke problemen, seks, schrijven en andere schrijvers genadeloos eerlijk en openhartig. Het zijn intieme brieven van een kritische bewonderaar.

De brieven zijn bezorgd door Sarah Hart en Lien Heyting en van een voorwoord voorzien door Tijs Goldschmidt.

Rudy Kousbroek (1929-2010) was eredoctor in de filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en een van de grootste essayisten van ons taalgebied, bekroond met de Jan Hanlo Essayprijs en de P.C. Hooftprijs. Postuum verschenen tot nu toe Opgespoorde wonderen, de Fotosyntheses verzameld en Het meisjeseiland. Een keuze uit het gebundelde werk.