.
Pieter Timmers en Elle De Leeuw
zaterdag 3 september 2016

Pieter Timmers
Huwelijk met Elle De Leeuw in
Antwerpen

Zaterdag vond in het Stadhuis van Antwerpen het huwelijk plaats van Olympisch medaillewinnaar zwemmer Pieter Timmers en Elle De Leeuw, persverantwoordelijke van vtm.