You are here

Naar dit optreden kijkt Tourist LeMC héél erg uit

Naar dit optreden kijkt Tourist LeMC héél erg uit

23/02/2020 13:20

Tourist LeMC zakte af naar de MIA’s met enkele belangrijke nominaties op zijn naam. Tourist doet ook zijn zomerplannen uit de doeken en daar hoort een uniek concert bij…