.
News Image

Zaterdag in Nachtwacht met Jan Leyers

Moet religie een grotere rol krijgen in de samenleving?
Othman El Hammouchi is 19 jaar, conservatieve moslim en filosoof. De betreurde Etienne Vermeersch noemde hem een genie. El Hammouchi vindt dat religie opnieuw een grote rol moet krijgen in onze samenleving: “Zonder God bestaan er geen objectieve waarden en dus geen moraal.” Voor hem is religie ook dé remedie tegen onze steeds oppervlakkiger samenleving.

Hij gaat in debat met Assita Kanko, die als moslima opgroeide maar het geloof vaarwel zei, en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Jan Leyers leidt het gesprek in goede banen.

Zaterdag 23 februari om 22.05 u. op Canvas

Othman El Hammouchi is een conservatieve moslim en daar is hij trots op. Het diaboliseren van de conservatieve islam mag nu wel eens stoppen, vindt hij. Het orthodoxe jodendom en de katholieke godsdienst zijn óók conservatief, en die worden niet permanent onder vuur genomen door de seculiere ideologen. Maar hij gaat nog een flinke stap verder: voor hem moet religie opnieuw een grotere rol krijgen in de samenleving. En daar heeft hij een waslijst aan argumenten voor.

Zo vindt hij dat je onmogelijk tot universele morele regels kan komen als die alleen maar het resultaat zijn van discussies tussen mensen. El Hammouchi stelt ook dat godsdienst een authentiekere vorm van spiritualiteit is dan de commerciële vormen (als wellness, chakra’s, enz.) waar we nu onze toevlucht toe zoeken en die volgens hem maar al te vaak charlatanerie blijken. En de conservatieve moraal van de religie erkent voor hem de eigenheid van mannen én vrouwen, in plaats van vrouwen commerciële schoonheidsidealen op te dringen.

Vrouwenactiviste en politica Assita Kanko stamt uit een conservatieve moslimfamilie. En zij heeft de grootste twijfels over religie als moreel kompas: religie heeft zeker veel bijgedragen, stelt ze, bijvoorbeeld door mensen tot generositeit aan te zetten. “Maar als ik al dat geweld zie, bijvoorbeeld tegen vrouwen die willen studeren, of hoe kinderen worden uitgehuwelijkt, of hoe mensen in naam van het geloof worden vermoord, dan weet ik niet waar dat moreel kompas zit.” Religie is een privézaak voor Kanko. “Als vrijdenkers zich moeten verstoppen of op straat kunnen vermoord worden, denk maar aan Theo Van Gogh, dan denk ik dat we meer religie in de publieke ruimte nodig hebben. Integendeel, we bewaken nu die grenzen al niet genoeg.”

De Antwerpse bisschop Johan Bonny is deze week de derde gast van Jan Leyers. En hij ziet het niet zitten om religie naar de privésfeer te verwijzen. Neutraliteit bestaat niet voor hem. Iedere mens draagt een aantal bouwstenen met zich mee, die verschillend zijn. Wil je die wegbannen, dan zou dat een grote verarming van de maatschappij betekenen. “De geschiedenis van de laatste honderd jaar zou ons héél voorzichtig moeten maken. Elk totalitair systeem is begonnen met de kraan van de godsdienst dicht te draaien en te vervangen door het politiek correcte denken van de dag.”

Komt God terug?

Nachtwacht: zaterdag 23 februari om 22.05 u. op Canvas

Bio van Jan Leyers en Assita Kanko