You are here

Televisietopper De Twaalf nu ook op DVD

16/12/2019 16:00-

Nu al op DVD...

‘De twaalf’ is een spannende, hedendaagse karakterreeks rond een volksjury in een assisenproces. Twaalf burgers, en twee plaatsvervangers, worden opgeroepen als volksjury van een ophefmakende moordzaak. De twaalf hebben geen simpele taak. Ze beslissen over de schuld of onschuld van de gerespecteerde schooldirectrice Frie Palmers, die wordt beschuldigd van twee moorden. Het proces blijkt niet alleen bepalend voor het lot van Frie. Ook het leven van de juryleden neemt een hele nieuwe wending aan door de geruchtmakende moordzaak. De assisenzaak wordt niet alleen het proces van de beschuldigde, maar ook dat van de juryleden zelf.

Meer nieuws over:

De Twaalf