.
Viktor Verhulst en Sarah Puttemans
donderdag 22 december 2022

Sarah Puttemans, vriendin Viktor Verhulst, krijgt officiële waarschuwing VRM

En er zijn nog meer slachtoffers.

Eerder dit jaar zijn er strengere regels in voege gegaan voor de influencers. Bekende en minder bekende influencers moeten op hun media duidelijk aangeven of zij betaald worden voor bepaalde berichten en of video's en dat doen zij niet altijd. Dat kan wel eens per ongeluk vergeten worden, voor de dames en heren influencers zijn die regels dan ook vrij nieuw.

Maar de influencers die dachten dat de Vlaamse Regulator voor Media die regels niet zouden controleren, die hebben het mis. De afgelopen maanden zijn de sociale media (oa YouTube, TikTok en Instagram) van meerdere influencers gecontroleerd. De influencers die in overtreding waren, werden door de Vlaamse Regulator voor Media (VRM) gecontacteerd en kregen de kans om zich te verdedigen. Dat deden zij dan ook en de VRM heeft begrip voor het feit dat de regels nog nieuw zijn en sprak gewoon een waarschuwing uit.
Overtredingen op de regels kunnen influencers boetes opleveren, net zoals dat bij onder andere radio en televisie is.

Onder andere Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst en mogelijk dus ooit de schoondochter van Gert Verhulst, was één van de slachtoffers. Ook Steffi Mercie en Maximiliaan Verheyen kregen een waarschuwing. Een verwittigd man/vrouw is er twee waard, de influencers zullen beter moeten toekijken of zij het Content Creator Protocol naleven. Die zijn van toepassing op influencers en vloggers die onder de definitie van omroeporganisatie vallen.

Bio van Sarah Puttemans en Steffi Mercie

Bio van Viktor Verhulst en Gert Verhulst