.
News Image

Kris Peeters bang om dement te worden

Kris Peeters in Die Huis.


Dinsdagavond ontvangt Eric Goens vice-eersteminister Kris Peeters in Die huis. Bij aankomst is hij nog wat onwennig en let hij op zijn woorden. Net als in zijn politieke carrière: Als je daar niet op je woorden let en inschat wat de reacties zijn, heb je veel miserie.

Na de lunch deelt Kris openhartig een heel moeilijk moment uit zijn politieke carrière. Een van de zwaarste beproevingen was in de nacht waarop we moesten beslissen wie Europees commisaris ging worden. Uiteindelijk koos men voor Marianne Thyssen, waardoor Kris Peeters geen premier werd. Dat was een nacht om nooit te vergeten. Ik herinner hem mij nog goed: een klein zaaltje met een ronde tafel. Enorm zwaar waren de stiltes. Hoe kijkt hij daar nu op terug? Soms bekruipt me de gedachte, als ik Charles zie: Ik had daar ook kunnen staan.'s Avonds laat vraagt Eric aan Kris of hij bang is voor de dood. Ik heb een immense schrik dat ik dement zou worden, vertelt die. Ik heb mijn moeder, die een tijdje geleden is overleden, dement zien worden. En dat is verschrikkelijk. Het verliezen van je ouders is iets wat je nog meer drukt op het feit dat je er nu alleen voor staat.Die huis: dinsdagavond 31 oktober om 20.40 uur op Eén.


Bio van Kris Peeters

Meer Over:

Die Huis Kris Peeters

Bio van Eric Goens

Meer Over:

Eric Goens