.
Hilde Van Mieghem
zondag 1 mei 2022

Hilde Van Mieghem onderzoekt oudermishandeling in nieuwe reeks ‘Als je eens wist’

Nieuw seizoen 'Als Je eens Wist'.

Na de spraakmakende reeksen over kindermishandeling en partnergeweld focust Hilde Van Mieghem in de derde reeks van Als je eens wist op een vorm van intrafamiliaal geweld waar zo mogelijk een nog groter taboe op rust: gewelddadig gedrag van kinderen tegen hun ouders.

Er zijn vele vormen van oudermishandeling - fysiek, psychisch, seksueel, economisch - en de daders kunnen van alle leeftijden zijn: zowel jonge kinderen als (jong)volwassenen en zelfs bejaarden. Het geweld kan ook vele oorzaken hebben. Er wordt nauwelijks over gepraat en het fenomeen speelt zicht haast volledig onder de radar af. Het ontstaat en wordt in stand gehouden door een tragisch kluwen van liefde en geweld.

Families die ermee te maken hebben, worden aan hun schrijnende lot overgelaten. Het is verontrustend vast te stellen dat deze problematiek officieel onbestaand is. Het was voor de makers van de reeks dan ook zeer moeilijk om niet-anonieme getuigen te vinden en ze konden niet anders dan enkele mensen anoniem aan het woord te laten om toch een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van deze hartverscheurende problematiek.

Als je eens wist: vanaf dinsdag 3 mei om 21.20 u. op Canvas en VRT NU

Oorzaken

Oudermishandeling wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie en is in vele gevallen het gevolg van een trauma, verwaarlozing of mishandeling als kind. Ook ontwikkelingsstoornissen kunnen aan de basis liggen. Verslavingen kunnen het geweld eveneens in de hand werken, waarbij ouders soms ook financieel opgelicht en zelfs geruïneerd worden. Ook hebzucht kan een drijfveer zijn om ouders te mishandelen, dikwijls door kinderen op latere leeftijd.

Gevolgen

De slachtoffers gaan gebukt onder huizenhoge schaamte en een onverbreekbare loyauteit tegenover hun kind, waardoor ze het geweld mee in stand houden. Het is voor hen dan ook extra pijnlijk om erover te getuigen. Ze worden geconfronteerd met een wirwar van emoties als angst, liefde, schaamte, onvermogen. Daar komt nog bij dat ze met hun verhaal nergens terechtkunnen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar, het staat politiek gezien niet op de agenda en er is nauwelijks officiële hulpverlening.

Aflevering 1: oudermishandeling als gevolg van ontwikkelingsstoornissen
Dinsdag 3 mei

De oorzaken van oudermishandeling zijn vaak complex. In een aantal gevallen ligt een ontwikkelingsstoornis aan de basis, zoals autisme, ADHD, verstandelijke beperking of psychose. In deze eerste aflevering praat Hilde Van Mieghem met twee ouders die een manier zoeken om hun kind op te voeden dat door zo’n ontwikkelingsstoornis agressief en gewelddadig gedrag vertoont.

Ze worden maatschappelijk in de steek gelaten en krijgen nauwelijks ondersteuning. De oplossingen die worden voorgesteld, zijn goedbedoeld maar niet adequaat, en helpen hen noch hun kind vooruit. De weg die ze gaan is een wanhopige, eenzame zoektocht waarbij iedereen slachtoffer is en de ouders het zwaar te verduren krijgen.

Ontwikkelingsstoornissen worden vaak veel te laat opgemerkt, waardoor het lang kan duren voor er ingegrepen wordt en het risico bestaat dat de jongeren in zeer tragische en fatale situaties terechtkomen. Er is nood aan een zo vroeg mogelijke detectie en onmiddellijke hulp. Maar daar wordt niet op ingezet vanuit de politiek. De wachtlijsten zijn ellenlang en het gebrek aan steun heeft tot gevolg dat situaties ontsporen en alleen maar uitzichtlozer worden voor de ouders én de kinderen.

De getuigenissen in deze aflevering worden toegelicht en gekaderd door o.a. Peter Adriaenssens (kinder- en jeugdpsychiater), Sven Bussens (sociaal werker en jongerenpsychotherapeut) en Nicole Vliegen (professor klinische psychologie).

Download onze app voor iOS of Android

Bio van Hilde Van Mieghem

Meer Over:

Hilde Van Mieghem