.

Pommelien Thijs en Francisco Schuster schitteren samen op de MIA's

Deze twee straalden en daar was een goede reden voor.

Schoon volk op de rode loper van de MIA's: Pommelien Thijs en Francisco Schuster van #LikeMe, twee toppers van jewelste.