.

Maxime De Winne stopte pesters op school

Hij greep in!

Pesten op school, het is en blijft een fenomeen dat ondanks alle mogelijke campagnes blijft bestaan. Er werd in de schooltijd van Maxime De Winne ook gepest, maar op een bepaald ogenblik besloot de acteur zelf in te grijpen.