You are here

Jacky Lafon wil terug naar Familie!

Jacky Lafon wil terug naar Familie!

07/02/2019 15:30

Dertig jaar VTM, het was één groot feest. Wie absoluut niet konden ontbreken waren Ray Verhaeghe, Annie Geeraerts en Jacky Lafon. De drie gezichten uit Familie maken deel uit van die grote brok tv-geschiedenis die Familie in het bestaan van VTM wel geworden is. De bomma en Albert uit Familie hadden (zatte) Rita bij. Jacky Lafon heeft één grote droom: een terugkeer naar Familie.