.

Aaron Blommaert over Familie: 'Dat meent ge niet!'

Krijgen we een nieuw koppel in Familie?

Vrijdagavond werd er gekust in Familie. Isa en Raven kusten elkaar en naar aanleiding van die kus belden wij de acteur uit Familie op. Veel mocht Aaron Blommaert niet vertellen, maar hij vertelde toch al iets over de toekomst.