.
Default Image

Familieraad

Bedenk er een gezellig tunetje onder en zing uit volle borst mee: "Tètètètètèèèèè-tè-tè".
U weet niet waarover het gaat?
Zet Koen Wauters achter een desk met links van hem de familie X en rechts van hem de familie Y, geef hem een tiental kaartjes met vragen en vraag vervolgens "aan honderd Vlamingen" of zij u kunnen helpen om de titel van het programma te vinden dat met een vingerknippend geluid begon.

Het goede antwoord is "Familieraad", een programma dat eind jaren ’90 de tv-avond van menig vtm-kijker opfleurde.
Het programma leerde ons vooral hoe "honderd Vlamingen" over allerhande zaken denken, en toonde elke aflevering opnieuw hoe apetrots een vader kan zijn als zijn dochter de enige was die een juist antwoord kon geven op de soms heel voorspelbare vragen van presentator Koen, terwijl nonkel Jos en tante Magda er verdwaasd bijstonden.

De presentatie werd in 2005 overgedragen aan Jo De Poorter, die het nog één seizoen volhield.

Cast: