.
News Image

Volgende week in Radio Gaga

Wat zie je dinsdag in de allereerste Radio Gaga op Canvas?
In Radio Gaga trekken de bevriende acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder met hun zelf gebouwde mobiele radiostudio naar acht locaties in België om er enkele dagen bijzondere lokale radio te maken. In de eerste aflevering strijken Joris en Dominique neer in Pellenberg in Leuven, een revalidatiecentrum voor mensen met aangeboren en niet-aangeboren letsels. Ze ontmoeten de revalidanten en de personeelsleden, en maken samen met hen prettig gestoorde radio. Op dinsdag 25 augustus om 21.15 u. op Canvas.

In Pellenberg ligt het revalidatiecentrum van UZ Leuven. Het is een plaats die voor patiënten een nieuw begin betekent, een begin waar ze niet zelf voor hebben gekozen. Ze komen in het revalidatiecentrum terecht na een ongeval, operatie, beroerte of ziekte. Het is geen verhaal van genezing, wel van hoe te leren leven met een beperking. De revalidanten leren er alles opnieuw: van bewegen met protheses of een rolstoel, tot spreken, slikken, koken en autorijden. Voor de kinderen is er overdag de ziekenhuisschool.

De nachtelijke uren zijn er het moeilijkst, dan wegen de tegenslagen van de dag dubbel zo zwaar. Radio is er sterk aanwezig: in alle therapiezalen staat de radio op en in de kamers doet muziek de tijd sneller gaan. Radio Gaga kan ‘s nachts troost bieden en overdag een opkikker.

Ria is helemaal verlamd nadat ze thuis gevallen is. Ze zal haar hele leven moeten beademd worden. Haar man Albert is het huis aan het verbouwen, Ria kan nergens anders terecht omdat de zorg te groot is. Ooit hoopt ze met een elektronische rolstoel te kunnen rijden. Haar lievelingsnummer is “Ik hou van jou” van Dana Winner.
Albert: “Het is gebeurd op 18 mei vorig jaar, ’s avonds om 11uur. Een flits en ’t was gedaan.”

Danny geraakte enkele maanden geleden zwaar verbrand toen hij in een leegstaand pand met z’n vriendjes een ongeval had met een jerrycan. Hij heeft in campus Pellenberg opnieuw moeten leren stappen, krijgt er dagelijks littekenmassage en volgt er les in de ziekenhuisschool. Zijn lievelingsnummer is ‘J’oublie tout’ van Jul.
Danny: “Je veux devenir infirmier en urgence, pour aider les gens, pour les gens qui m’ont soigné et qui m’ont aidé. Je veux les remercier.”

Georges is iemand met een zwaar medisch verleden, daardoor zijn onlangs zijn beide benen geamputeerd. Hij heeft altijd erg zelfstandig geleefd, maar nu, op 73-jarige leeftijd, krijgt zijn leven een nieuwe wending. We volgen hem tijdens z’n allereerste week in Pellenberg. Zijn lievelingsnummer is “Ik ga dood aan jou” van Bart Herman.
Georges: “Wat loop ik hier nog te doen? Altijd maar geholpen worden van 's morgens tot 's avonds, dan heeft het leven toch geen zin meer?”

Campus Pellenberg biedt revalidatieprogramma’s aan voor verschillende aandoeningen: niet-aangeboren hersenletsels (na een beroerte, hersentrauma of coma), ruggenmerg-letsels, amputaties, polytrauma’s, aandoeningen van perifeer zenuwstelsel of brand-wonden.

Het einddoel is dat de revalidant zich weer kan integreren in z’n eigen omgeving. Daarvoor zijn er, naast de specifieke medische zorg, verschillende behandelingen op maat: training van dagelijkse activiteiten, aangepast sporten, educatieve programma’s, re-integratie-training. Ergo-, sport-, kinesitherapeuten en logopedisten werken nauw samen, onder extra begeleiding van (neuro)psychologen en sociale werkers. Door het persoonlijk contact met het revalidatieteam kunnen de revalidanten hun leven weer in eigen handen nemen.

De meeste revalidanten verlaten Pellenberg op een positieve manier: ze hebben gevochten, en dat brengt hen dichter bij familie, vrienden en zichzelf.

Radio Gaga – Pellenberg : dinsdag 25 augustus om 21.15 u. op Canvas

Download onze app voor iOS of Android