.
News Image

Vlaamse artiesten in overtreding

Gaan optreden? MAG NIET!


Verschillende Vlaamse artiesten zijn de afgelopen dagen en weken gaan optreden aan verzorgingstehuizen en of ziekenhuizen. Maar dat mag dus niet. Wij deden navraag bij de persverantwoordelijke van het crisiscentrum en daar bevestigen dat optreden – hoe nobel het initiatief ook is – niet mag!Ook Nele Somers, die wij bij de Showbizz-Site regelmatig als advocaat inschakelen, is formeel. “Het besluit van de Nationale veiligheidsraad (Ministerieel Besluit 3/4/2020) geeft duidelijk aan in artikel 5 dat alle “privé - en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard” verboden worden.De uitzonderingen hierop zijn:

• evenementen in intieme kring dan wel familiale kring;

• een buitenwandeling van mensen die onder hetzelfde dak wonen;

• fysieke activiteit individueel dan wel met familieleden onder eenzelfde dak.Een optreden valt onder de expliciet vernoemde verboden activiteiten en de uitzonderingen zijn hier niet op van toepassing”, weet Nele Somers van advocatenkantoor Artes.Artiesten die toch gaan optreden, lopen het risico om een boete te krijgen en of zelfs een tussenkomst van de overheid te verliezen. “Omdat de evenementsector moet sluiten/stoppen op overheidsmaatregel maken zij aanspraak op de hinderpremie. Dit betekent evenzeer dat evenementen organiseren in weerwil van de overheidsmaatregelen een schrapping van de hinderpremie (4.000 euro) kunnen teweegbrengen én een boete wegens het niet naleven van de overheidsmaatregelen.Het KB van 6 april 2020 legt de GAS boetes vast. Een inbreuk op het verbod kan een administratieve geldboete van 250 euro per inbreuk met zich meebrengen. Daarnaast kan dit tot gevolg hebben dat het overbruggingsrecht voor de zelfstandige wordt geweigerd”, besluit Nele Somers.Meer info over het advocatenkantoor van Nele Somers op www.artes.law .


Bio van Nele Somers

Meer Over:

Nele Somers