.
News Image

Sven De Leijer: “zonder Rob Vanoudenhoven zat ik hier niet”

Sven De Leijer heeft alles te danken aan Rob Vanoudenhoven.

Sven De Leijer begon zijn carrière bij televisie als publieksopwarmer, een job die hij zonder zijn beste vriend Rob Vanoudenhoven nooit overwogen zou hebben. Sven en Rob zijn al meer dan twintig jaar professioneel en privé beste vrienden. In Dag Allemaal geeft De Leijer toe dat hij alles aan Rob te danken heeft. Het was Rob die regelde dat Sven publieksopwarmer werd bij Blokken.Sven en Rob delen hetzelfde stamcafé in Tervuren en daar leerden ze elkaar kennen. “Een publiek opwarmen, is wist niet wat dat was,” onthult Sven De Leijer. Maar Rob Vanoudenhoven geloofde in hem en lanceerde hem eerste bij Blokken en later bij ‘Alles Komt terug’ van Mark Uytterhoeven. “Komaan, gij moet dat doen,” overtuigde Rob Vanoudenhoven Sven De Leijer.


Bio van Sven De Leijer

Meer Over:

Sven De Leijer