.
Sam Gooris en Shania Gooris
zaterdag 3 februari 2024

Shania Gooris: “Het is een excuus om onbeleefd te zijn”

Ze waren brave kinderen

Nu zijn Shania Gooris en Kenji Gooris niet alleen broer en zus, maar ook de beste vrienden. Al moeten ze toegeven dat ze vroeger ook nooit vaak ruzie hebben gemaakt of dat er sprake was van tegendraads pubergedrag.

“Mama zei vroeger altijd dat pubergedrag gewoon een excuus was om onbeleefd te kunnen zijn. En aangezien onbeleefd gedrag niet werd getolereerd mochten we niet puberen. (lacht) Maar dat was ook niet nodig, want we groeiden op in een warm gezin. De band met papa en mama is nog altijd hecht”, zegt Shania in Gazet van Antwerpen.

Shania en Kenji hebben het getroffen met hun ouders en ze zijn erg blij dat ze zo open-minded zijn. Ze mogen heel veel van hun ouders.

“Als wij beslissen om een avondje buitenhuis te gaan mogen we het laat maken. Maar ten laatste om 6u moeten we thuis zijn. Anders moeten we voor koffiekoeken zorgen. En krijgen we de vraag voorgeschoteld of dat nog een deftig uur is om thuis te komen. De opmerking zal vaak met een kwinkslag komen. Echt huisarrest opgelegd krijgen is hier nooit aan de orde geweest.”

Bio van Shania Gooris en Sam Gooris