.
Louis Talpe en prins Laurent
zaterdag 8 juni 2024

Prins Laurent: “Ik weet dat u dat wil horen”

Is hij het beu?

Prins Laurent heeft grootste plannen in het buitenland. Hij heeft een systeem uitgevonden voor hernieuwbare technologieën en energie-efficiëntie. Hij wil bovendien een kenniscentrum opstarten samen met universiteiten zoals die van Istanboel.

Dat lijkt alsof de prins ook wil verhuizen naar Istanboel, maar dat is nog lang niet aan de orde. Daar denkt hij nog lang niet aan.

“U weet zeer goed dat u met computers overal en met iedereen kan spreken. Maar het is geen geheim dat ik ooit in het buitenland wil leven, in Italië”, zegt hij in Story.

Door zich te focussen op die projecten, wil Laurent meer afstand doen van het koningshuis. En dan lijkt het alsof hij een dotatie ook niet meer nodig heeft. Zonder dotatie hoeft hij ook niemand nog verantwoording af te leggen.

“Ik weet zeer goed dat u graag van mij zou horen dat ik alles totaal beu ben. Maar dat ga ik niet zeggen. Het zou ook onverstandig zijn om te kiezen voor een ander leven omdat je je huidige leven beu bent. Wat wel klopt, is dat ik ervan overtuigd ben dat ik me beter zal kunnen ontplooien in dat nieuwe leven dan in het leven dat ik nu meemaak.”

Bio van Prins Laurent

Meer Over:

Prins Laurent