.
Trisha en Kurt
dinsdag 31 maart 2020

Man Trisha haalt uit naar Ignace Crombé

Harde woorden aan het adres van Ignace Crombé.


Het gaat weer beter met Trisha. De zangeres verwacht samen met haar echtgenoot Kurt opnieuw een kindje en Kurt is ervan overtuigd dat Trisha niet zal hervallen in de psychische problemen waarmee ze de afgelopen maanden kampte. Alleen de situatie met haar ex Ignace Crombé zorgt nog voor kopzorgen…

Trisha noemde haar ex recent op Facebook nog ‘een psychopaat, narcist, manipulator en controlefreak’. Harde woorden die in Dag Allemaal niet meteen worden tegengesproken door Trisha’s huidige echtgenoot Kurt. Vooral het feit dat Ignace Crombé co-ouderschap over zijn dochter Axelle eist, zorgt voor problemen bij Trisha en Kurt…

“Omdat die man een pure narcist is,” verklaart Kurt in Dag Allemaal. “Ik ben ervan overtuigd dat hij ’t niet slecht voorheeft met zijn dochter, maar hij gebruikt haar enkel voor zijn eigen eer en glorie. Zijn enige troost en houvast ook, want hij heeft geen werk meer en is al vijf jaar alleen,” onthult Kurt in het weekblad.

Axelle is de oudste dochter van Trisha die ze samen met Ignace Crombé kreeg en het meisje woont al enkele jaren bij haar mama en Kurt. Maar nu eist Ignace Crombé co-ouderschap via de rechtbank. “Helaas heeft hij de wet aan zijn kant, hij zal wellicht z’n zin krijgen,” zucht Kurt in Dag Allemaal.De raadsman van Ignace Crombé reageert in Dag Allemaal op onwaarheden. In een mail naar onze redactie verklaart Ignace één en ander. Axelle verblijft reeds 2 jaar in een week-week-regeling co-ouderschap en niet bij hen zoals ze nu vertellen. Dit was zo toen ze in Olen woonden, maar veranderde spontaan ‘op hun verzoek’ toen ze 2 jaar geleden in Beveren-Leie kwamen wonen en is 2 jaar onveranderd zo gebleven.Nog volgens Ignace voelt Axelle zich supergelukkig bij haar papa en steekt hij wel degelijk veel tijd in de opvoeding van zijn dochter. Hier is er tenminste ’structuur’ wat een goede opvoeding ten goede komt en daar is het opvoedkundig een ‘puinhoop'. Ook de bewering dat hij geen werk heeft zoals in Dag Allemaal te lezen valt, spreekt hij met klem tegen. Mijn dagen zijn als zelfstandige meer dan gevuld, laat de zaakvoerder van Animô bvba weten.

Ignace vindt deze uitlatingen van laag niveau en betreurt dat zij zulke zaken uitvechten via de media; uit respect voor Axelle doe je als ouder zoiets niet.