.
Jo Vally
woensdag 29 september 2021

Jo Vally haalt zwaar uit naar koppigaards: “verplichting is de enige oplossing”

Jo Vally neemt geen blad voor de mond.

Toen één van de muzikanten van zanger Jo Vally onlangs een hartaanval kreeg, werd die in allerijl naar het ziekenhuis van Aalst gebracht. Maar daar was geen plaats voor de man. Het ziekenhuis lag vol met antivaxers die besmet waren geraakt met corona. De mensen waren doorgestuurd vanuit Brussel naar Aalst omdat de ziekenhuizen daar ook overvol waren geraakt.

De muzikant van Jo werd uiteindelijk naar het ziekenhuis van Gent gebracht, waar hij wel terecht kon. Jo Vally vindt dit een schande. “Zoiets kan toch niet! Gelukkig is hij er bovenop, maar dat mensen die hoogdringend zorg nodig hebben, geen bed krijgen door die koppigaards, dat vind ik een brug te ver”, luidt het bij Jo in Dag Allemaal.

Volgens Jo moet de overheid de vaccinatieproblematiek dringend aanpakken. “Ik denk dat een verplichting de enige oplossing is. Of misschien moeten we die antivaxers zelf laten opdraaien voor de ziekenhuiskosten. Alleen zij die allergisch zijn voor de stoffen in het vaccin hebben een geldige reden om te weigeren.”