.
News Image

Jan Leyers sluit Nachtwacht-seizoen af

Kinderen krijgen is geen recht.


Drie gasten. Een uitdagende stelling over een belangwekkende kwestie. En Jan Leyers. Met die ingrediënten probeert Nachtwacht klaarheid te scheppen en uitwegen te vinden temidden van de stortvloed aan problemen en opinies die we vandaag over ons heen krijgen. In deze laatste aflevering gaat het over de vraag of mensen die niet voor hun kinderen kunnen zorgen, wel het recht hebben om kinderen te krijgen.

Gewelddadige vaders en drugsverslaafde moedersIn Vlaanderen worden elk jaar negenduizend gevallen van kindermishandeling gemeld. Dat zijn er vijfentwintig per dag. En tijdens de corona-lockdown steeg dat cijfer nog, omdat kinderen en mishandelende ouders hele dagen samen zaten. Dat toont nog maar eens aan dat kinderen krijgen geen recht kan zijn voor iedereen, zegt N-VA-kamerlid Valerie Van Peel. Daarom moet de overheid zwaar verslaafde moeders, of vaders die een kind hebben mishandeld, kunnen ontmoedigen om nog een kind te krijgen. “Denk bijvoorbeeld aan drugsverslaafde moeders van wie al enkele kinderen bij de geboorte moesten afkicken, en die niets doen om de situatie te verbeteren.” Van Peel vindt zelfs dat een rechter anticonceptie als voorwaarde kan stellen voor strafvermindering of voorwaardelijke vrijlating.

Natuurlijk gaat het hier om extreme gevallen, en moet je ook geval per geval bekijken. Maar we moeten niet naïef zijn, zegt Van Peel. “Het basisprincipe van onze jeugdzorg is dat ‘alle ouders het goed bedoelen met hun kinderen, maar sommigen het even niet kunnen’. Iedereen die in de hulpverlening werkt, weet zeer goed dat dit niet klopt.

Van Peel heeft zelf jarenlang vrijwilligerswerk gedaan bij geplaatste kinderen. “Die kinderen zijn al kapot op het moment dat ze daar aankomen. Je fundamenten worden in het eerste levensjaar gelegd.”Tegenover Valerie Van Peel zit Joost Bonte, één van Vlaanderen bekendste straathoekwerkers. Hij is diametraal gekant tegen de idee dat de overheid mag opleggen wie kinderen mag krijgen. Hij vindt dit een aanval op sociaal zwakkeren.Het voorstel van Van Peel past volgens Bonte in een evolutie naar steeds meer straffen in plaats van helpen en begeleiden. “Kindermishandeling heeft zeer vaak te maken met de stress waarin mensen leven, en als je die wegneemt, dan verandert er al heel veel. In stresssituaties vallen mensen terug op wat met de paplepel is meegegeven, en heel wat van deze vermeende daders zijn zelf slachtoffers geweest van een problematische opvoeding.”Derde gast aan tafel bij Jan Leyers is Heidi De Pauw, directeur van Child Focus. Ze heeft zelf opgetreden bij een heel aantal gevallen van kindermishandeling, en zij pleit ervoor om vooral vanuit het standpunt van de kinderen naar de problematiek te kijken. “Kinderen zien zelf ook wel dat hun ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen, maar ze willen ook niet in een instelling zitten. Ze willen liever bij hun ouders zijn. Maar sommige kinderen voelen zich zo ongewenst dat ze zelfs uit het leven stappen omdat ze geen uitweg meer zien.”

Zaterdag 30 mei om 22.35 u. in Nachtwacht op Canvas en canvas.be.