.
Geert Hoste
zondag 5 juli 2020

Geert Hoste: “politici probeerden me het zwijgen op te leggen”

Geert Hoste blikt terug op zijn conferences.


Geert Hoste blikt naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag op 1 juli jongstleden terug op zijn conferences in Het Laatste Nieuws. Publieke figuren vormden jaar na jaar de rode draad in de sketches van de conferencier.

“Ik ging graag het gevecht aan met de toppers in dit land,” geeft Geert Hoste grif toe. “om hen dan en plein public een draai om de oren te geven.”

Ook prins Laurent was vaak het mikpunt van Geert Hostes spot, tot de conferencier een gesprek had met Laurent en deze hem vertelde hoe hij alsmaar door iedereen misbegrepen werd. “Ik hoorde een heel menselijk verhaal,” aldus Geert Hoste. “Hem nog aanvallen zou niet schoon meer geweest zijn.”

Geert Hoste onthult dan ook dat je nooit mag boksen met iemand onder je gewicht. Hoste onthult trouwens nog een extra weetje: “De koninklijke familie heeft overigens nooit geprobeerd me het zwijgen op te leggen, een paar politici wel…”

Download onze app voor Android of iOS

Bio van Geert Hoste

Meer Over:

Geert Hoste