You are here

FC De Kampioenen 108 - De Kampioenen trappen door

04/07/2020 13:20-

Verliezen De Kampioenen hun terrein?

Om het dorp te vrijwaren van luchtvervuiling, besluit de burgemeester de dorpskern autoluw te maken. De inwoners zijn genoodzaakt om nieuwe vervoermiddelen te gebruiken. Maar Boma kan door het nieuwe reglement niet meer met zijn vrachtwagens tot bij zijn fabriek komen. En de burgemeester wil een reusachtige parking bouwen op het terrein van de Kampioenen...