You are here

Ervaren magistraat doet boekje open over het falen van justitie

07/06/2020 13:20-

Waarom faalt justitie?

Hoe lang moet je in dit land wachten om geschiedenis te mogen schrijven? In het dossier-Lahaut duurde het een halve eeuw vooraleer de gerechtelijke omerta doorbroken mocht worden. Maar: justice must be seen to be done.

De parlementairen, de wetgever, de bevolking moeten de mogelijkheid krijgen te lezen waarom justitie faalde, wat er misliep, hoe en waarom die dingen konden gebeuren.

Voor de lakse aanpak van corruptie bij parlementsleden, rechters en procureurs, kreeg ons land een fameuze uitbrander van de Greco, de groep van de Raad van Europa tegen corruptie: ‘Van de 15 aanbevelingen die 2 jaar geleden zijn gelanceerd, heeft België er geen enkele voldoende in de praktijk gebracht.’ ~WALTER DE SMEDT

Auteur Walter De Smedt is een ervaren magistraat.

Zo was hij achtereenvolgens openbaar aanklager, onderzoeks­rechter en strafrechter. Hij maakte als enige magistraat zowel deel uit van het Comité P, dat de politiediensten controleert, als van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten.

Volgende dossiers komen aan bod...

 • De moord op Lahaut
 • De staatsgreepplannen
 • De politie­oorlog
 • De zaak-François
 • Het Bende-onderzoek
 • Het Dutroux-dossier
 • De plaatsing van de raketten
 • in Florennes
 • Echelon
 • Lernout & Hauspie
 • De CIA-vluchten
 • De Antwerpse diamantoorlog
 • Kazachgate
 • Tractebel
 • Publifin
 • de zaak-Erdal
 • Swift
 • en heel veel andere …

"Het is geen toeval dat de Eerste Voorziter van het Hof van Cassatie publiekelijk verklaarde dat ons land van een rechtsstaat naar een schurkenstaat evolueert."

'Het land van de onbestrafte misdaden' verschijnt bij Uitgeverij Kritak