.
Belle Perez
woensdag 7 juli 2021

Belle Perez
48 uur in haar voetsporen in
Arnhem

Het Laatste Nieuws volgde Belle Perez 24 uur lang, onder andere naar Arnhem en naar Spanje.