You are here

Plopsa zit samen met Centrum voor Gelijkheid van Kansen

27/04/2012 19:33-

Naar aanleiding van de problematiek van het gehandicaptenbeleid heeft de directie van de Plopsa-groep samen gezeten met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen.

In een lang, constructief onderhoud hebben beide partijen de vele facetten van het verhaal belicht en hun standpunten en beweegredenen verduidelijkt. Daaruit blijkt dat het verhaal heel complex is. Er ligt geen eenduidige waarheid op tafel.

Beide partijen willen daarom zo snel mogelijk opnieuw rond de tafel zitten met meerdere betrokkenen, ten laatste voor eind mei. Er volgt dus een gesprek met Tüv, het erkende keuringsorganisme dat het huidig beleid heeft goed gekeurd, het Ministerie van Economische Zaken en met specialisten rond toegankelijkheid. Beide partijen engageren zich om tijdens dat overleg tot een werkbaar systeem te komen om zoveel mogelijk mensen in een veilige context op attracties toe te laten.

Tags: