You are here

Openbare omroep verweert zich tegen Ingrid Lieten

19/01/2013 16:31-

Ingrid Lieten tikt de openbare omroep op de vingers.

Aanleiding is het fiet dat Eén het WK Veldrijden op Eén gaat uitzenden in primetime en daarvoor moet er volgens de minister geschoven worden met de normale programma's.

Stijn Ombelets van de openbare omroep ontkent dat echterN. "Uiteraard is de VRT bereid te luisteren naar de bekommernissen van de minister. De openbare omroep is er echter van overtuigd dat hij met deze programmering de gemaakte afspraken in de beheersovereenkomst ten volle respecteert.

Dergelijk sportevenement met een brede maatschappelijke betrokkenheid, en waar vorig jaar anderhalf miljoen Vlamingen naar hebben gekeken, kan ook in prime time op het brede en verbindende net Eén worden geprogrammeerd. Dat ligt in lijn met het beschreven profiel van dat net in de beheersovereenkomst. Een evenement dat zo’n groot publiek kan boeien, hoort volgens de VRT thuis op een generalistisch net en niet op het derde kanaal dat aanbod brengt voor specifieke doelgroepen in de samenleving.

Ook van een onderbreking in onze reguliere programmering is geen sprake. De datum en het startuur van het WK in de Verenigde Staten is reeds lange tijd bekend en als dusdanig al geruime tijd opgenomen in onze programmering. De startdatum van het nieuwe programma ‘Het perfecte koppel’ werd daar op afgestemd.

Om al deze redenen heeft de VRT beslist het WK veldrijden, dat dit jaar uitzonderlijk ’s avonds (Belgische tijd) wordt gereden, op Eén te programmeren."

Tags: