.
News Image

Liliane Saint-Pierre zingt over vluchtelingen

Liliane Saint-Pierre wil aandacht trekken op vluchtelingenprobleem.


De nieuwe single van Liliane heet Duizend Mijlen. Het nummer, dat ook terug te vinden is op het album Daglicht, is pijnlijk actueel. 'Het handelt over mensen op de vlucht' zegt Liliane.Duizend mijlen is een nummer dat in september vorig jaar verscheen op 'Daglicht', het album dat Liliane uitbracht naar aanleiding van haar gouden artiestenjubileum. 'Dat was in tempore non suspecto. Toen was de vluchtelingencrisis nog niet zo acuut als nu, al is het uiteraard een gegeven van alle tijden. Overal ter wereld zijn er helaas altijd wel conflicten, die mensen dwingen om hun onveilige haven te ontvluchten en te zoeken naar een beter leven'', vertelt Liliane.Vermits Liliane sowieso van plan was om rond deze tijd een nieuwe single uit te brengen, hoefde ze niet lang na te denken. 'De actualiteit heeft die keuze voor mij gemaakt', vertelt ze. 'De vluchtelingencrisis is sinds enkele weken het absolute hot item in alle journaals, kranten en actuamagazines. Het nummer 'Duizend mijlen' op mijn album gaat over mensen die hun thuisland moeten ontvluchten op zoek naar veiligheid en een beter leven.'Wie Liliane kent, weet dat ze erg aangegrepen kan worden door mensonterende toestanden. 'Het risico met dit soort singles is dat je er als artiest van verdacht kan worden om je graantje te willen meepikken van de aandacht naar aanleiding van de vluchtelingenproblematiek. Maar dat is niet mijn drijfveer. Integendeel, er zijn al veel te veel slachtoffers gevallen. Precies dat wil ik aanklagen. Na de verschrikkelijke beelden van de verdronken kleuter Aylan Kurdi is een golf van solidariteit ontstaan met de vluchtelingen. Hierin wil ik me als artiest inschrijven door begrip te vragen voor de moeilijke situatie waarin die mensen leven'.'Een probleem als een vluchtelingencrisis los je in je eentje niet op', erkent Liliane. 'Maar als we hierop de aandacht kunnen trekken, wil ik met dit nummer uit mijn album, dat sowieso in de running was om als single uit te brengen omdat het een favoriet van mezelf en mijn muzikanten was, graag mijn steentje bijdragen.'Liliane is ervan overtuigd dat mensen openstaan voor deze problematiek. 'Ik ben zelf een gevoelsmens, maar ik wil geen vals sentiment oproepen, wel mijn verontwaardiging uiten over het droeve lot dat deze mensen tart. Ik ben een zangeres, dus ik probeer dat te doen met een lied.

Vermits ik deze 'Duizend mijlen' muzikaal en tekstueel als één van de origineelste van mijn album 'Daglicht' beschouw, kan ik ook vanuit artistiek oogpunt 100 % achter deze keuze staan.