.
News Image

#LikeMe-bedenker: “ik hou echt mijn hart vast”

“Het is héél vervelend allemaal…”


Thomas Van Goethem is de bedenker en bezieler van #LikeMe en zag zich genoodzaakt om enkele Lotto Arena-optredens van #LikeMe af te gelasten omwille van het coronavirus. “Het is héél vervelend allemaal, ik hou echt mijn hart vast”, laat Van Goethem noteren in Dag Allemaal. De 31-jarige zaakvoeder van het productiehuis Fabric Magic meent wel dat er een portie massahysterie aan te pas komt, maar geeft ook medisch niet voldoende onderlegd te zijn om een een gegronde mening te hebben over de hele toestand. De repetities voor de optredens van #LikeMe zijn alvast gestaakt en Thomas Van Goethem onderhoudt een nauw contact met Ketnet en de Lotto Arena om snel te kunnen inspelen op nieuwe evoluties. Als de lockdown-periode verlengd wordt, zullen zij er alles aan doen om die concerten op een latere datum te laten plaatsvinden. “Die 60.000 bezoekers mogen daar niet de dupe van zijn,” klinkt het bij Thomas Van Goethem.


Bio van #LikeMe en Thomas Van Goethem