.
Kurt Rogiers in Familie
dinsdag 19 januari 2021

Familie levert VTM een boete van 25.000 euro op

Dat moet hard aankomen.

De Vlaamse Regulator voor Media heeft een streng vonnis uitgesproken tegen DPG Media. De VRM de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzendingen van Familie (VTM) tijdens de week van 14 tot 18 september 2020. Deze afleveringen worden met een sponsorboodschap door GAIA gesponsord. Bij het analyseren van de inhoud van de betrokken afleveringen stelt de VRM vast dat één van de verhaallijnen verbonden is met de boodschappen rond dierenwelzijn en dierenrechten vanwege GAIA. Uit het onderzoek en de beelden blijkt dat er sprake is van een tijdelijke (gedurende de betroffen week) maar structurele sponsorovereenkomst voor het programma ‘Familie’ met GAIA. Het bestaan van die sponsorovereenkomst wordt niet betwist door DPG Media. Uit het onderzoek blijkt dat de verhaallijn wel degelijk op vraag van de sponsor werd uitgewerkt en niet reeds bestond alvorens deze besloot als sponsor op te treden.

Op basis van het bovenstaande besluit de VRM dat de aanwezigheid van het thema van de programmasponsor binnen de verhaallijn van het programma niet te wijten was aan een toevallige samenloop van omstandigheden, maar onmiskenbaar het gevolg was van een bewust redactionele keuze die gemaakt werd in het licht van het sluiten van een belangrijke sponsorovereenkomst. Er is dan ook sprake van duidelijke en verregaande beïnvloeding door de programmasponsor van de inhoud van het gesponsorde programma, waardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van DPG Media wezenlijk werden aangetast.

De sanctie die de VRM aan VTM oplegt is best wel zwaar, maar daar is volgens de VRM een goede reden voor. De betrokken verhaallijn was een week lang aanwezig, de uitzendingen vonden plaats in prime time en het bedrag van de sponsorovereenkomst was vrij groot. De VRM legde VTM een administratieve geldboete van 25.000 euro op.