You are here

Fanquiz van Willy Sommers

Vraag 1/10

In welk jaar verscheen Zeven Anjers, Zeven Rozen voor het eerst?

1972

1974

1971

1973

Stop quiz