You are here

Fanquiz van Will Tura

Vraag 1/10

In welk jaar stond Will Tura voor het eerst in Vorst Nationaal?

1974

1975

1976

1976

Stop quiz