You are here

Fanquiz van Robby Longo

Vraag 1/10

Op welk lichaamsdeel heeft Robby een tattoo?

rug

schouder

nergens

arm

Stop quiz