You are here

Fanquiz van Michael Lanzo

Vraag 1/10

In welk jaar werd Michael Lanzo geboren?

1979

1978

1980

1977

Stop quiz