You are here

Fanquiz van Michael Jackson

Vraag 1/10

In welk jaar trouwde Michael Jackson met Lisa Marie Presley?

1991

1992

1994

1993

Stop quiz