You are here

Fanquiz van KATO

Vraag 1/10

In welke studentenstad werd Kato geboren?

Leuven

Antwerpen

Gent

Hasselt

Stop quiz