You are here

Fanquiz van K3

Vraag 1/10

Welke minister kwam in de Lotto Arena afscheid nemen van de oude K3?

Charles Michel

Bart De Wever

Kris Peeters

Sven Gatz

Stop quiz