You are here

Fanquiz van K3

Vraag 1/10

Josje haalde begin mei 2016 alle media. Waarom?

Josje klaagde over het eten tijdens de laatste concerten in de Lotto Arena.

Ze stelde haar mama voor naar aanleiding van moederdag.

Josje zette een foto van zichzelf met blote borsten (bedekt met haar armen) online.

Josje haalde op Instagram uit naar Kristel Verbeke.

Stop quiz