You are here

Fanquiz van Jo Vally

Vraag 1/10

Als Jo Vally eender wie zou kunnen ontmoeten, dood of levend, wie zou dat dan zijn?

Marilyn Monroe

Elvis Presley

Elton John

Michael Jackson

Stop quiz