You are here

Fanquiz van Jacky Lafon

Vraag 1/10

Jacky Lafon haalde geen al te goede score in de Nationale IQ-Test. Waaraan was dat te wijten?

Jacky had een voedselvergiftiging opgelopen.

Jacky had haar bril niet bij.

Jacky vernam net voor de uitzending het overlijden van een vriendin.

Jacky was die ochtend opgestaan met koorts.

Stop quiz