You are here

Fanquiz van Gene Thomas

Vraag 1/10

Welke kleur zou het beste de persoonlijkheid van Gene weergeven, volgens zichzelf?

geel

blauw

groen

rood

Stop quiz