You are here

Fanquiz van Christoff

Vraag 1/10

Welke kleur zou - volgens hem zelf - het beste de persoonlijkheid van Christoff weergeven?

geel

wit

rood

blauw

Stop quiz