You are here

Fanquiz van Boycode

Vraag 1/10

In welk jaar werd Lennert geboren?

1994

1995

1992

1996

Stop quiz