You are here

Daens - 3

Daens - 3

TV-programma:
Episode #: 3
Zender:

Daens wordt op het matje geroepen bij Stillemans: hij mag niet langer de mis opdragen in het openbaar: een priester moet niet aan politiek doen, zeker niet als hij standpunten verkondigt die niet stroken met de lijn van de Katholieke Partij. Adolf Daens is zeer ontgoocheld, maar er is geen stap terug. Als alle pogingen om een vertegenwoordiger van de ’Daensisten’ op de lijst van de Katholieke Partij te zetten, op het verzet van Charles Woeste stuiten, aarzelt hij niet langer. Samen met zijn broer en enkele andere medestanders besluit Adolf Daens om de Christene Volkspartij op te richten. De goedkeuring in het parlement, zeer tegen de zin van Woeste, van het Algemeen meervoudig stemrecht, vergroot de kansen van de Christene Volkspartij op een vertegenwoordiging in het parlement. Ook Charles Woeste beseft dit ten volle en hij gaat in de tegenaanval. Het kiesbedrog is echter zo overduidelijk dat de verkiezingen moeten worden overgedaan. In tweede ronde wordt Adolf Daens tot volksvertegenwoordiger gekozen, mede dankzij de steun van de socialisten en de liberalen. In het parlement komt het nu tot een rechtstreekse confrontatie tussen Adolf Daens en Charles Woeste. Het debat draait uit op een publieke vernedering van Woeste. De vergadering van de Beigische bisschoppen kan niet langer lijdzaam toezien hoe de Katholieke Partij wordt afgestraft en grijpt in.