You are here

Allo Allo

 • 54 The Ghost of René

  Met een sterke radiozender, die onderin het graf van René’s dode’ tweelingbroer’ opgesteld staat, wil René Londen verwittigen...


 • 53 Enigma's End

  De Britse spionagedienst stuurt twee experts om de codeermachine van de Duitsers te onderzoeken. Gen. Von Klinkerhoffen beveelt...


 • 52 The Big Flush

  De Enigma-codeermachine moet samen met de Britse piloten naar Engeland gesmokkeld worden. Verborgen in een wijnvat zal de...


 • 51 Renewing the Vows

  Edith kondigt aan dat ze met Monsieur Alphonse in het huwelijk gaat treden, tenzij René met haar wil hertrouwen. Gen. Von...


 • 50 Enigma

  René verbergt het goud in de koekoeksklok in het café. Op bevel van Von Strohm en Gruber vermommen René en enkele leden van Het...


 • 49 The Geneva Express

  René en Yvette, in het bezit van vier goudstaven en op de vlucht naar Zwitserland, krijgen gezelschap. Even later wordt de...


 • 48 All Aboard

  Generaal Von Klinkerhoffen bezorgt de schilderijen niet aan Hitler, maar verkoopt ze tegen baar goud. René steelt enkele staven...


 • 47 Mines Away!

  Herr Flick en Von Smallhausen hebben zich in de landmijnen verstopt. De Duitsers nemen de mijnen in beslag en brengen ze naar...


 • 46 Christmas Puddings

  Michelle komt met een briljant idee voor de dag: 1000 kilo gestolen hoog explosief materiaal wordt verborgen in 500...


 • 45 Leclerc Against the Wall

  Herr Flick dreigt ermee Leclerc te fusilleren als het gestolen geld niet wordt terugbezorgd. Het geld zit veilig verborgen in...


Pages