You are here

Hotel Moederland - Onbekende parel uit de Turkse literatuur

10/10/2017 14:00-

Geschrapt uit de 'Honderd basiswerken' door een paar pittige passages.

De excentrieke Zebercet houdt een familiehotel draaiende in een kleine provincieplaats. Het hotel heeft betere tijden gekend, gasten zijn schaars, de dagen monotoon en zijn enige gezelschap zijn de werkster en de kat. Op een avond arriveert een vrouw uit Ankara in het hotel, een gebeurtenis die Zebercets leven op zijn kop zet. Ze blijft maar één nacht, maar voor haar vertrek de volgende ochtend zegt ze gauw nog eens terug te keren. De tijd verstrijkt echter zonder dat ze verschijnt, en hoe kleiner de kans wordt dat ze daadwerkelijk zal terugkeren, hoe meer Zebercet door haar geobsedeerd raakt; een obsessie die de storm in zijn hoofd voedt en uiteindelijk gruwelijke consequenties zal hebben.

Drie dunne romans schreef Yusuf Atilgan (Manisa, 1921 - Istanbul, 1989) en een aantal korte verhalen. Met dat kleine oeuvre heeft hij blijvend een stempel gedrukt op lezers en schrijvers in Turkije. Door Atılgans romans, en met name de bijzondere stijl waarin ze geschreven zijn, staan de beklemming van het maatschappelijk leven, en de worstelingen van het moderne individu met vervreemding, eenzaamheid en liefde in het Turkse collectieve geheugen gegrift. Hotel Moederland werd door de Turkse autoriteiten van de lijst 'Honderd basiswerken' verwijderd omwille van een paar pittige passages.

Atilgan maakte deel uit van 'de vijftigers', een literaire stroming uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, die een vernieuwende impuls zou geven aan de Turkse literatuur.